Zelfverzekerd inspireren, draagvlak creëren en overtuigend zijn

Hoe zet je een volgende stap in de impact van je leiderschapscommunicatie?

John Cornelissen

Zelfverzekerd inspireren, draagvlak creëren en overtuigend zijn

Hoe zet je een volgende stap in de impact van je leiderschapscommunicatie?

30+

jaar ervaring 

250+

afgeronde opdrachten

3000+

tevreden klanten
Inspirerern met een aantrekkelijk realistisch perspectief

PERSOONLIJK COMMUNICEREN ALS CRUCIALE LEIDERSCHAPSVAARDIGHEID 

Heb je al een tijd vragen over je interactie met medewerkers, collega's of directies?

 • Wil je draagvlak voor de verandering maar gaat het overtuigen nog niet altijd soepel?
 • Wil je inspireren maar springt de vonk nog niet over?
 • Merk je dat je op cruciale moment nog niet de goede woorden en de passende toon kunt vinden? 

In dat geval is het zinnig om met de effectiviteit van je leiderschapscommunicatie aan de slag te gaan. 

Spanning en onzekerheid in lastige interacties

HERKEN JE ÉÉN VAN DEZE UITDAGINGEN?

 • Je wilt je krachtiger kunnen opstellen terwijl dat niet meteen bij je past.
 • In je leidinggevende rol worden opeens andere communicatieve vaardigheden van je gevraagd die niet direct beschikbaar hebt. 
 • Het lukt nog niet de goede verbinding met gesprekspartners te maken om draagvlak voor je plannen te krijgen. 
 • Door je enthousiasme en gedrevenheid loop je te ver op de troepen vooruit.
 • Je ontmoet forse tegenwind terwijl je een belangrijk project realiseert en je vraagt af wat je anders in je communicatie kan  doen. 
 • Je maakt je zorgen dat je afbrandt vanwege je manier van communiceren. Je positie of je gezag staat ter discussie.

De impact van je leiderschap staat op het spel

Je leiderschap staat onder druk door een verandering in de context van de organisatie. Tegenstellingen zijn verscherpt, verschillende belangen botsen met elkaar of er is een meer of minder subtiele machtsstrijd gaande.     Je bent het meest effectief als je authentiek kunt zijn in de rol die je hebt    . Dat doet een beroep op je zelfkennis en bewustzijn van het speelveld in de interactie. 

De manier waarop je in situaties optreedt en handelt, is bepalend voor je zeggingskracht. Op cruciale momenten vraagt dat onafhankelijke feedback en suggesties die voor jou en je situatie adequaat zijn. Die krijg je in de coaching bij mij.

6 ingrediënten voor effectieve persoonlijke communicatie

EEN VOLGENDE STAP ZETTEN MET EFFECTIEVE  COMMUNICATIE IN LEIDERSCHAP

Je denkt mogelijk dat je een maandenlange kostbare leiderschapstraining moet volgen om betere resultaten te krijgen. Niets is minder waar. 

Met een serie coachingsgesprekken werk je uiterst tijdsefficiënt aan de voor jou belangrijkste vragen.

Coaching bij impact in leiderschapscommunicatie

Coaching impact in leiderschapscommunicatie
praktische informatie 


Lees meer over de ingrediënten van coaching

Wat is er voor effectieve leiderschapscommunicatie nodig? 

Zelfkennis in leiderschapscommunicatie

Zelfkennis in
leiderschaps
communicatie

Je weet hoe je in de interactie  om moet gaan met je persoonlijkheid.

Je kent zowel je talenten als je valkuilen. Je zelfreflectie legt een krachtige basis onder je persoonlijke communicatie 

Verbinding maken

Je kent het speelveld

Je bent goed op de hoogte van de vraagstukken waar je verantwoordelijk voor bent en de mensen die daarmee te maken hebben. Je herkent de complexe dynamiek van hun verschillende interesses, vragen maar ook belangen,  zodat je in je communicatie daarop aan kan sluiten. 

Versterk je autoriteit

Feedback en oefening

Je staat open voor constructieve suggesties van anderen. Je realiseert je dat je zelf vaak weinig zicht hebt op het effect van je manier van doen. Je bent geïnteresseerd om met verschillende varianten te oefenen om juist daardoor tot een authentieke interactie te komen. 

Een constructieve interactie om drgvlak te krijgen

Een constructieve
interactie om draagvlak
te krijgen. 

Om volgende stappen te kunnen zetten ben je in staat om mensen mee te nemen in een consistente gedachtegang en een andere manier van kijken naar het vraagstuk. Je hebt ook het inlevingsvermogen om je te verplaatsen in de positie van de ander waardoor je zowel inhoudelijk als in je verwoording aansluit bij hun belevingswereld. Door daarover in gesprek te gaan creëer je verbinding en draagvlak.

Met jouw inspiratiebronnen inspireer je anderen

 Met je eigen inspiratie-
bronnen  inspireer je
anderen

 Je kent je eigen inspiratiebronnen en kun je in je communicatie zo verwoorden dat je daarmee  een vonk kan laten overspringen. Je bent in staat een ‘wenkend perspectief’ te schetsen als dat relevant is.

Tool om plannen succesvol in gesprek te brengen

  Welke resultaten kun je verwachten als je met mij aan de slag gaat?

Centraal staan de vragen die jij hebt om effectieve leiderschapscommunicatie voor elkaar te krijgen. Je kunt aan de volgende resultaten werken: 

 • Je krijgt draagvlak voor je plannen doordat je verheldert, rekening houdt met verschillende opvattingen en richting geeft.
 • Je vindt een adequate verwoording waardoor je verbinding maakt met je gesprekspartners.
 • Je overtuigt zonder te overtuigen doordat je mensen meeneemt in hoe jij kijkt. 
 • Je hebt meer zelfvertrouwen in lastige interacties doordat je beter weet hoe je overkomt en de gewenste effecten krijgt.
 • Je hebt je communicatie vaardigheden aangescherpt en de beschikkingover de noodzakelijke tools.
 • Je versterkt de impact van je leiderschap doordat je zeggingskracht ontwikkelt.

Ingrediënten van de coaching

Tussentijdse persoonlijke coaching

Kosteloos strategie
gesprek
voorafgaand aan de coaching. 

We doen een inventarisatie van jouw leervragen en welke resultaten je wilt behalen. We maken een voorlopige opzet van het traject die we tussentijds altijd kunnen aanpassen aan wat er actueel is. 
gemak en zelfvertrouwen

Persoonlijkheids
profiel

Je talenten en valkuilen worden voor een deel bepaald door je persoonlijkheidsstructuur. Als je daar meer zicht op hebt geeft dat vaak veel helderheid en compassie. Ook geeft het aanknopingspunten hoe je met lastige interacties om kunt gaan. 
Een serie coachingsgesprekken

Een serie coachings

gesprekken 

Afhankelijk van jouw vraag en gewenste resultaten kun je in een serie van vijf tot tien coachingsprekken belangrijke stappen zetten 

Versterk je autoriteit

Jouw vragen en
casussen staan
centraal

Juist in één-op-één coaching is het mogelijk direct in te gaan op jouw actuele en brandende vragen. Door te reflecteren op- en te oefenen met actuele situaties maak je je houding en vaardigheden eigen die je ook in andere situaties kunt toepassen.
Stap voor stap recept

Tussentijdse
reflecties en

acties

Afhankelijk van jouw vragen en casussen is het vaak zinvol tussentijdse reflecties te doen of acties te ondernemen. We bepalen samen wat voor jou het beste past. 

In eigen tempo

In eigen tempo

In onderling overleg bepalen we de periode en de frequentie van het traject. Bij de start hebben we de opzet bepaald. Deze is tussentijds aan te passen.
Coaching bij effectieve persoonlijke communicatie in leiderschap

Coaching bij impact in leiderschapscommunicatie

Maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend strategiegesprek (in zoom) als je geïnteresseerd bent in deze coaching. We onderzoeken in het gesprek of deze coaching je bij jouw vragen gaat helpen.  Ik kijk er naar uit je te spreken! 

John Cornelissen

Over John Cornelissen  

In de afgelopen jaren heb ik mij in het coachen en trainen van duizenden leidinggevenden gespecialiseerd in effectieve leiderschapscommunicatie.

In de coach-trajecten met mijn klanten gaat het vaak om de goede match te vinden tussen wie je bent en de rol die je hebt. Hoe inspireer je anderen? Hoe zorg je dat je verbinding maakt met je gesprekspartners? Hoe krijg je de gewenste impact?

Ik ben jou als leidinggevende behulpzaam het verschil te maken in je organisatie. Je krijgt bij mij zowel tools, constructieve feedback als direct toepasbare suggesties.

Daarmee heb je praktische handvatten voor lastige interacties.

Jouw interactie wordt effectiever doordat je authentiek bent, inspireert, verheldert en persoonlijk communiceert.

Wat klanten zeggen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
..." Ik had behoefte aan iemand die me kon ondersteunen om goed in mijn rol te komen..."

“Toen ik John benaderde was ik een paar maanden aan de slag in mijn nieuwe rol als directeur.  Ik had behoefte aan iemand die me kon ondersteunen om goed in mijn rol te komen. Ik had meteen vertrouwen in John omdat hij meteen duidelijk maakte dat hij me niet ging beoordelen.

John onderscheidt zich van andere coaches die een paar trucjes weten op een deelgebied doordat hij een brede kennis en ervaring heeft en ik meteen aan de slag kon met waar ik op dat moment was. Hij stelt de juiste vragen waardoor ik vaak zelf tot nieuwe inzichten kom, geeft eyeopeners en komt met suggesties die ik direct in de praktijk kan toepassen. Naast dat ik John een aardige en interessante vent vindt, heb ik de coaching als zeer deskundig en waardevol ervaren. 

Het traject heeft me opgeleverd dat ik snel helder had wat ik anders dan mijn voorganger moest gaan doen. Ik heb veel nieuwe zelfinzichten gekregen die met mijn persoonlijkheid en patronen te maken hebben: hard rennen is nutteloos in een eindverantwoordelijke functie, tijd hebben en tijd nemen voor reflectie, anticiperen, adequate acties te bepalen en tijd hebben voor onverwachte kwesties. Het was soms ook confronterend om in de spiegel te kijken.”

Directeur van een opleidingsinstituut:

..."mede door deze coaching sta ik steviger in mijn schoenen in mijn eigen onderneming..."

“Als directeur-eigenaar van een organisatie in de financiële dienstverlening heb ik me door John gedurende een periode laten coachen en adviseren in mijn leiderschap bij de veranderingen die noodzakelijk waren in mijn onderneming. 

Ik heb John als inspirerend ervaren. Hij is iemand die heel goed begeleidend naast je staat bij de stappen die gezet moeten worden.  Hij verheldert, geeft toepasbare suggesties en structureert. Hij maakt connectie met je als persoon in je rol als ondernemer.
In deze periode heb ik veel positieve verandering kunnen realiseren zowel bij mijzelf als in mijn organisatie. 

Het is me ook duidelijker geworden wie ik ben als directeur-eigenaar van onze onderneming, Zowel in mijn innerlijke houding als hoe ik wil dat de dingen gaan. Ik neem initiatieven in het uitzetten van de koers en hoe dat in de uitvoering geconcretiseerd moet worden. Kortom, mede door deze coaching sta ik steviger in mijn schoenen in mijn eigen onderneming.”

Directeur-eigenaar van een organisatie in de financiële dienstverlening
..."Hij benoemt op een zorgvuldige en objectieve manier waar het wel en niet de goede kant op gaat en hij denkt inhoudelijk mee..."

"Vanuit mijn rol merkte ik dat het nodig was in mijn presenteren voor grotere groepen meer tijd en ruimte te nemen om een uitnodigende interactie tot stand te laten komen. Voor mij is het de uitdaging om op die momenten zowel de zakelijke als de empathische kant in balans te hebben.
Wat mij in de begeleiding van John goed bevalt is dat hij op een betrokken manier vasthoudend is. Hij benoemt op een zorgvuldige en objectieve manier waar het wel en niet de goede kant op gaat en hij denkt inhoudelijk mee. Het concrete oefenen van mijn eigen praktijksituaties is mij heel behulpzaam geweest. Dat werkt voor mij prettig."

Directeur Human Resources in een financiële organisatie:

..." Ik kan nu zowel zakelijker als met meer empathie mensen aanspreken zonder de relatie te verliezen"...

Als manager bij de gemeente Amsterdam wilde ik mezelf op een meer authentieke wijze kenbaar maken zowel binnen als buiten de organisatie. Collega’s en medewerkers die niet naar mijn verwachting functioneerden wilde ik met meer effect kunnen aanspreken. Ook wilde ik in mijn leidinggevende rol meer gebruikmaken van mijn eigen kwaliteiten zodat het me makkelijker afgaat.

Het coachingstraject is daarbij heel behulpzaam geweest en heb ik als waardevol ervaren. Ik kan nu zowel zakelijker als met meer empathie mensen aanspreken zonder de relatie te verliezen. Ik maak vooraf en tijdens projecten heldere afspraken over wederzijdse verwachtingen. Dat geeft me meer rust, ik kan meer mezelf zijn en het heeft positieve effecten op de samenwerking.

John ervaar ik als een prettige coach die goed luistert en ook confronteert. Hij denkt mee en geeft praktische suggesties die direct toepasbaar zijn. Hij neemt de tijd voor je en levert maatwerk. Aanrader!

Manager bij gemeente Amsterdam

Coachklanten komen uit onder meer de volgende organisaties

Triodos Bank

Triodos Investment Bank 

ABC onderwijsadviseurs

ABC onderwijsadviseurs

Grafisch Lyceum Rotterdam

Grafisch Lyceum Rotterdam

Centraal Justitieel Incasso Bureau

Centraal Justitieel Incasso Bureau

Samen veilig Midden-Nederland

Samen Veilig Midden-Nederland

ING

ING NATIONALE NEDERLANDEN 

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam